Homepage | Aanmelden | Wachtwoord vergeten

Go&LearNET catalogus

De train the trainer catalogus is beschikbaar op de officiële website van het Go&Learn initiatief: :

 

www.goandlearn.eu 

 

 

Go&Learnet Friuli Venezia Giulia catalogue 

Go&Learnet CONSTANCE catalogue

Go&Learnet Area Metropolitana Bologna catalogue

Go&Learnet KONIA catalogue

Go&Learnet MARCHE catalogue

Go&Learnet SAVINJSKA catalogue

Go&Learnet UMBRIA catalogue

Go&Learnet NYÍREGYHÁZA

Go&learnet ODISEE

 

 

Doel van het project

Het Go&LearNET initiatief richt zich voornamelijk op non-formeel leren en het optimaliseren van methodologieën gericht op mediators in leercontexten (trainers, leerkrachten, schoolbesturen, onderwijs adviseurs) die een direct contact met het werkveld uit de regio begunstigen, zodat competenties, technologieën en innovaties gevraagd door organisaties kunnen geïdentificeerd en geïmplementeerd worden binnen onderwijs, training en opleidingsprogramma’s voor studenten (indirecte begunstigden van het project) uit de lagere/ middelbare school, verdergezet onderwijs en volwassen onderwijs. Het hoofddoel van het Go&LearNET project is het implementeren van het Go&Learn model in het onderwijssysteem. Het Go&Learn model werd ontwikkeld in de Friuli Venezia Giulia regio en werd getest op Europees niveau binnen het Leonardo da Vinci project “Thematic Networks, Go&Learn – Een internationale catalogus van studiebezoeken in KMO’s” (zie www.goandlearn.eu), dat bestond uit het implementeren van thematische training seminaries en economische ontdekkingsbezoeken binnen organisaties gevestigd in zes Europese landen.

 

Concrete objectieven

 

De concrete objectieven van het project zijn:

  • Ondersteunen van de ontwikkeling en het versterken van netwerken tussen onderwijsinstellingen (scholen, hoger onderwijs, volwassen onderwijs) en het economisch weefsel van een regio, vertegenwoordigd door lokale organisaties;
  • Aanpassen van onderwijsinhouden en methodieken naar opleidings- en professionele behoeften geuit door organisaties binnen het werkveld;
  • Uittesten van non-formele opleidingsactiviteiten voor leerkrachten en trainers aan de hand van thematische seminaries en economische ontdekkingsbezoeken binnen lokale organisaties, met het idee om deze trainingsmethodieken te implementeren in bestaande lerarenopleidingen verzorgd door erkende nationale onderwijsinstellingen;
  • Aanwenden van nieuwe ervaringen bij leerkrachten tijdens de seminaries in organisaties om leer- en begeleidingsmethodes te optimaliseren, zodat technische en transversale competenties gewenst door organisaties kunnen worden geherwaardeerd en de daaropvolgende werkgelegenheid van studenten kan worden ondersteund.

 

Project structuur, duur en activiteiten

 

Het project duurt 2 jaar (Oktober 2013 – September 2015). Het draaiboek voorziet volgende activiteiten:

 

  • Algemene coördinatie, controle en kwaliteitsgarantie (WP 1)
  • Analyse, implementatie en adaptatie van het Go&Learn concept in relatie tot de specifieke behoeften van de project doelgroep (vooral leerkrachten en trainers) en in relatie tot de kenmerken van de betrokken regio/ organisaties (WP 2)
  • Uittesten van regionale/ internationale pilootseminaries binnen organisaties en het valideren van non-formele trainingsmodellen ontwikkeld voor het trainen van trainers (WP 3)
  • Organiseren en implementeren van lokale samenwerkingsverbanden om de innovatie gerealiseerd binnen het project te verspreiden en te valoriseren, gebruik makend van een gezamenlijk referentie document “Go&LearNET seminaries binnen organisaties” (WP 4)

 

Structuur van het partnerschap

 

Elk regionaal partnerschap bestaat uit:

  1. Een ‘centrale partner’ verantwoordelijk voor: de organisatie/ management van de seminaries; voorbereiding, onderhouden en updaten van de catalogus; organisatie van logistieke/ pedagogische ondersteuning van de inkomende groepen; controle over de toepassing van de Go&LearNET standaarden; promotie van het initiatief en het identificeren van een netwerk van duurzame trainingsorganisaties om op te nemen in de catalogus; formaliseren van overeenkomsten tussen organisaties, deelnemers en de centrale partner die het seminarie organiseert;
  2. Een netwerk van promotoren (Regionale/ Provinciale lokale besturen, Regionale schoolbesturen, scholen, opleidingsverstrekkers, universiteiten, enz.) verantwoordelijk voor de disseminatie en valorisatie van de catalogus naar doelgroepen (geassocieerde partners). Zij zullen leerkrachten, trainers en raadgevers identificeren en betrekken, zodat hun deelname aan de seminaries binnen organisaties vergemakkelijkt wordt, waardoor de catalogus getest kan worden aan de hand van pilot seminaries. 

 


 

TOI GO&LEARNET - "GO & LEARN FOR EDUCATIONAL TRAINERS"

2013-1-IT1- LEO05- 03971

 


 

This project has been funded with support from the European Commission. 

The contents of this website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Lokale activiteiten