Domača stran | Prijava | Ste pozabili geslo?

Go&Learnet katalogi

Katalog študijskih obiskov bo na voljo na seznamu uradne spletne strani kataloga Go&Learn:

 

www.goandlearn.eu 

 

Go&Learnet Friuli Venezia Giulia catalogue 

Go&Learnet CONSTANCE catalogue

Go&Learnet Area Metropolitana Bologna catalogue

Go&Learnet KONIA catalogue

Go&Learnet MARCHE catalogue

Go&Learnet SAVINJSKA catalogue

Go&Learnet UMBRIA catalogue

Go&Learnet NYÍREGYHÁZA

Go&learnet ODISEE

 

 

CILJ PROJEKTA 

Pobuda Go & LearNET se osredotoča na neformalno izobraževanje in posodabljanje metodologij za usposabljanje mediatorjev (trenerjev , učiteljev in profesorjev , ravnateljev, svetovalcev za izobraževanje) ter podpira njihov neposreden stik s prevladujočo vejo gospodarstva na določenem območju z namenom prepoznavanja zmožnosti, tehnologije in inovacij podjetij ter jih vključuje v proces izobraževanja, usposabljanja in v programe usmerjanja za dijake (imajo posredno korist od projekta) poklicnega izobraževanja, dijake osnovnih in srednjih šol ter študente. Glavni cilj projekta Go & LearNET je prenos modela Go & Learn v izobraževalni sistem. Model je bil razvit v eni izmed dvanajstih italijanskih dežel, imenovani Furlanija - Julijska krajina in je preizkušen na evropski ravni v okviru projekta programa Leonardo da Vinci "Tematska omrežja Go & Learn - mednarodni katalog študijskih obiskov v malih in srednje velikih podjetjih (MSP)« (povezava: www.goandlearn.eu) in je namenjen izvajanju usposabljanja tematskih seminarjev in gospodarskih obiskov v podjetjih šestih evropskih držav.

SPECIFIČNI CILJI PROJEKTA

Specifični cilji projekta so:

  • podpiranje razvoja in krepitev mrež med izobraževalnimi sistemi (osnovne in srednje šole ter poklicno in univerzitetno izobraževanje) in gospodarsko strukturo ozemlja, ki jo zastopajo lokalna podjetja;
  • prilagoditev učnih vsebin in metod usposabljanju in prilagoditev poklicnim potrebam podjetij ter zaposlitvenim potrebam;
  • uvajanje aktivnosti neformalnega usposabljanja učiteljev, profesorjev in mentorjev v okvir tematskih seminarjev in spoznavanje gospodarskih dejavnosti z obiski lokalnih podjetij, česar namen je vključitev tipologije usposabljanja ter izpopolnjevanja učiteljev in profesorjev, kar priznavajo tudi nacionalne šolske uprave;
  • prenašanje izkušenj, ki so jih učitelji in profesorji pridobili med usposabljanji v podjetjih, v prakso z namenom izboljšanja metod poučevanja in usmerjanja, valorizacijo strokovnih in transverzalnih kompetenc, ki jih podjetja zahtevajo ter podporo kasnejšemu zaposlovanju študentov.

STRUKTURA PROJEKTA, ČASOVNA IZVEDBA IN AKTIVNOSTI

Projekt bo trajal 2 leti (od oktobra 2013 do novembra 2015). V delovnem načrtu so predvidene naslednje aktivnosti:

  • Splošno usklajevanje, spremljanje in ocenjevanje kakovosti (DN1)
  • Analiza koncepta Go & Learn, izvajanje in prilagajanje glede na specifične potrebe ciljne skupine projekta (predvsem potrebe učiteljev, profesorjev in mentorjev) in karakteristike vključenih regij/podjetij (DN2)
  • Eksperimentiranje z regionalnimi / med-regionalnimi pilotnimi srečanji na seminarjih v podjetjih ter validacija modela neformalnega usposabljanja, uporabljenega za usposabljanje udeležencev (DN3)
  • Organiziranje in/ali vzpostavljanje lokalnih mrež za sodelovanje pri razširjanju in valorizaciji prenosa inovacij, ki so izvedeni v okviru projekta in uporabljajo skupni referenčni standard za “GO & LearNET seminarje v podjetju” (DN4) 

 

STRUKTURA PARTNERSTVA

Vsako regionalno partnerstvo je sestavljeno iz:

 

  • »glavnega partnerja«, ki je zadolžen za organizacijo / vodenje seminarjev; pripravo, vzdrževanje in posodabljanje kataloga; organizacijo in logistično / pedagoško podporo gostujočim skupinam; nadzor nad uporabo Go & LearNET standardov; spodbujanje pobude in določanje mreže primernih podjetij za usposabljanje, ki jih tudi vključuje v katalog; formalizacija sporazumov, ki opredeljujejo obveznosti podjetij do udeležencev in skupin, ki organizirajo seminarje;
  • mreže organizatorjev (regionalne lokalne uprave, regionalne šolske uprave, šole, centre za poklicno izobraževanje in usposabljanje, univerze itd), ki so zadolženi za razširjanje in valorizacijo kataloga med ciljno skupino (pridruženi partnerji). Prepoznajo in vključijo učitelje in profesorje, trenerje, svetovalce ter jih spodbujajo, da se udeležijo seminarjev v podjetjih ter preko izvedenih pilotnih seminarjev testirajo katalog.


 

 


 

TOI GO&LEARNET - "GO & LEARN FOR EDUCATIONAL TRAINERS"

2013-1-IT1- LEO05- 03971

 


 

This project has been funded with support from the European Commission. 

The contents of this website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Lokalna dejanja