Ana sayfa | Giris | Parolami unuttum

PROJENİN HEDEFİ

Go&LearNET girişimi, resmi olmayan eğitim ve öğrenme amaçlı arabulucular (eğitmenler, öğretmenler, okul yöneticileri, eğitim danışmanları) metodolojileri güncelleme üzerine odaklanmaktadır. Bunu yaparken öğrencileri eğitim, öğretim ve rehberlik programlarının içinde mesleki eğitim, ilköğretim / ortaokul (projenin dolaylı yararlanıcıları) üniversite eğitim yoluyla onları şirketler tarafından talep edilen yeterlilikleri, teknoloji ve yenilikleri belirlemek ve bunları eğitime dahil etmek amacıyla bir bölgenin ekonomik dokusu ile doğrudan temas etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak ortaya konan çabalardan biri de ‘Go@Learnet’ adlı Avrupa Birliği Leonardo da Vinci (LDV) yenilik transferi projesidir. Bu çerçevede proje ile LDV programı kapsamında Friuli Venezia Giulia, İtalya (FVG) tarafından daha önce geliştirilen ve Avrupa düzeyinde test edilen ‘Go & Learn’ modelinin eğitim sistemi içine transferi amaçlanmaktadır.

ÖZEL HEDEFLER

Projenin özel hedefleri:

  • Eğitim sistemi (okullar, mesleki eğitim ve üniversite) ve yerel şirketler tarafından temsil edilen bir bölgenin ekonomik kuruluşları arasındaki ağlarının geliştirilmesini ve güçlendirilmesini desteklemek;
  • Şirketler ve iş (profesyonel) dünyasının mesleki ihtiyaçlarına yönelik eğitim içeriklerinin ve yöntemlerinin adaptasyonu;
  • Ulusal okul idareleri tarafından tanınan öğretmenlerin takviye kursları kapsamında eğitim tipolojisini dahil etmeyi öneren tematik seminerler ve yerel şirketlere yönelik ekonomik keşif ziyaretleri ile öğretmenler ve eğitimciler için örgün eğitim faaliyetleri deneme;
  • Şirketler tarafından talep edilen teknik ve çapraz yeterlikleri değer kazandırarak ve öğrencilerin daha sonraki istihdamlarını destekleyerek, öğretim ve rehberlik yöntemlerini geliştirmek şirketlerdeki seminerler sırasında öğretmenlerin edindiği deneyimi kullanma.

 

PROJENİN DOĞRUDAN FAYDALANICILARI

Proje özellikle profesyonel kurumlar ve ortaöğretim öğretmenlerine yöneliktir, ve ana amacı ise mesleki eğitim kurumları öğreticileri ile ekonomik doku ve kültürler arasında bir bağlantı kurmayı hedeflemektedir. Ayrıca, Go&Learnet informal / yaygın öğrenme arasındaki okullar ve şirketler arasındaki ilişki için yeni bir çerçeve üretmektedir.
 

UYGULAMA TARAFLAR I

Seminerler, her ülkede farklı kuruluşlar tarafından yerel olarak çalıştırılmaktadır. Konya Türkiye’de HABDER tarafından organize edilmektedir.
 

 


 

TOI GO&LEARNET - "GO & LEARN FOR EDUCATIONAL TRAINERS"

2013-1-IT1- LEO05- 03971

 


 

This project has been funded with support from the European Commission. 

The contents of this website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Local activities